GDPR Tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Oroszlány Tibor e.v. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Oroszlány Tibor e.v.
Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 17-19. 4/24.
Kapcsolattartás: Oroszlány Tibor
Telefon: +36 70 4343 302
E-mail: info@easymenu.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1089 Budapest, Orczy út 17-19. 4/24., info@easymenu.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.


Adatfeldolgozás: Cégünk működése során lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

Adatkezelési célok 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatásainkat igénybe vevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) munkavállalók adatainak kezelése;

c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

e) belső adminisztráció megkönnyítés;

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbi jogalapok alapozhatják meg:

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

Kapcsolattartás. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke esetén az üzletmenet folytonosság.

A munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

A szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 (nyolc) évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 8 (nyolc) év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 (ötven) év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 2 (két) év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 (öt) év.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

Érintetti jogok:

  • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 
  • az adat kezelésének korlátozása;
  • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
  • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági jogérvényesítés: az adatvédelmi perek elbírálása az illetékes törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Számviteli bizonylat kiállítása: Név, Lakcím, (adószám)
- számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Adatmegőrzés: Nem történik. Tárolás módja és ideje: Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység Név, Lakcím, (adószám)
- számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Adatmegőrzés: Könyvelő. Tárolás módja és ideje: Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok Név, Telefonszám, E-mail cím
Időpont egyeztetés, lemondások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Adatmegőrzés: Nem történik. Tárolás módja és ideje: két év

Panaszkezelés Név, Telefonszám, E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Adatmegőrzés: Nem történik. Tárolás módja és ideje: öt év

Visszahívások Név, Telefonszám, E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Adatmegőrzés: Nem történik. Tárolás módja és ideje: öt év

Sütik

Az EasyMenu.hu a felhasználói élmény javításának érdekében Sütiket (Cookie) használ!

Elfogadom